Tribuna d’Arqueologia 2008-2009

Image (1) Captura-de-pantalla-2011-10-13-a-las-23.45.17.png for post 1776| Vegeu publicació |

El llibre de recull anual del cicle 2008-2009 de la Tribuna d’Arqueologia presenta els següents articles:

El Barranc de La Boella de la Canonja (Tarragonès). Revisitat en la intervenció arqueològica preventiva de l’any 2007 p7
J. Vallverdú, P. Saladié, Ll. Bennàsar, D. Cabanes, E. Mancha, L. Menéndez, H. Blain, A. Ollé, J. Vilalta, M. Mosquera, I. Cáceres, I. Expósito, M. Esteban, R. Huguet, A. Rosas, A. Solé, L. López-Polín, J. Martinell, A. Gabo, B. Bienvenido Martínez, J. Agustí, S. Ros, E. Carbonell, R. Capdevila

Mossegades i Levallois: les noves intervencions a la Cova de les Teixoneres (Moià, Bages) p29
Jordi Rosell, Ruth Blasco, Artur Cebrià, M. Gema Chacón, Leticia Menéndez, J. Ignacio Morales, Antonio Rodríguez

L’assentament ibèric de Sant Sebastià de La Guarda (Palafrugell, Baix Empordà) p45
Jose Burch, Antoni Rojas, Jordi Vivo

Excavacions arqueològiques al solar de  l’antic institut d’ensenyament secundari  del carrer Montcada de Tortosa (Baix Ebre) p87
Jordi Diloli, Aleix González, Jordi Vilà, David Bea

La cista tumulària amb esteles esculpides dels Reguers de Seró (Artesa de Segre, Lleida): una aportació insòlita dins de l’art megalític peninsular i europeu p87
Joan  López, Andreu Moya

Noves dades sobre el poblament paleolític del massís del Garraf-Ordal p127
J. Daura,  M. Sanz, M. Vaquero, E. Allué, R. Rodríguez, M. E. Subirà, J. M. Fullola, J.J. Fornós, T. Torres, J.E. Ortiz, R. Julià

Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona p147
Miquel Gea, Laia Santanach, Mikel Soberón, Ferran Puig

El jaciment dels voltants de la Torre Bargallona: un assentament d’època tardoantiga a Cambrils (Baix Camp) p173
Montse Corominas, Francesc Florensa

El jaciment de la Plaça Major de Castellar del Vallès (Vallès Occidental): L’assentament del neolític i el vilatge de l’antiguitat Tardana p187
Jordi Roig, Joan-Manuel Coll

Els Altimiris: enllaços i confluències entre la Tardoantiguitat i  l’alta edat mitjana p221
Walter Alegría, Marta Sancho

La necròpolis jueva de les Roquetes  (Tàrrega, l’Urgell) p237
Anna Colet, Josep X. Muntané, Oriol Saula, Jordi Ruiz, M. Eulàlia Subirà

Les excavacions de la cartoixa d’Escaladei i la seva arquitectura. Aportacions recents. P275
Eduard Riu, Josep Maria Vila

El projecte SilkRoDE: intent de gestió de l’arqueologia a l’Àsia central p299
Farhod Maksudov, Alessandro Mosca, Bernardo Rondelli, Sebastian Stride

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Una cista tumular amb esteles esculpides als Reguers de Seró (Artesa de Segre, la Noguera)”

Conferència “Una cista tumular amb esteles esculpides als Reguers de Seró (Artesa de Segre, la Noguera)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 13 de febrer de 2008

Conferenciants: Joan López i Andreu Moya
Moderador: Josep Castells

Un insòlit megàlit, datat cap el 2800 cal ANE i construït amb esteles esculpides provinents d’un monument neolític més antic, ha estat descobert i excavat a la vall del riu Senill, afluent del Segre. La tomba, amb uns motius iconogràfics excepcionals a Europa, esdevé una aportació d’excepcional interès pel coneixement del megalitisme català.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Mossegades i Levallois: les noves intervencions a la Cova de les Teixoneres (Moià, Bages)”

Conferència “Mossegades i Levallois: les noves intervencions a la Cova de les Teixoneres (Moià, Bages)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 23 de gener de 2008

Conferenciants: Jordi Rosell, Ruth Blasco i Artur Cebrià
Moderador: Josep Maria Fullola

La Cova va funcionar com a refugi de grans carnívors durant el final del Plistocè Mig i la primera meitat del Plistocè Superior. En diferents nivells estratigràfics, però, es detecten indicis de presència humana que indiquen la reiteració d’ocupacions de curta durada a la cavitat per part de les comunitats humanes del Paleolític mig.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |
| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “L’assentament Ibèric de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà)”

Conferència “L’assentament Ibèric de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 30 de gener de 2008

Conferenciants: Josep Burch, Antoni Rojas i Jordi Vivo
Moderadora: Aurora Martín

L’activitat d’aquest poblat es remunta a finals del segle VI aC amb una pervivència fins a la primera meitat del segle I aC. La seva situació arran de mar, la proximitat amb Ullastret i la diversitat dels materials documentats, ens indiquen un actiu assentament de gran valor estratègic dins de la xarxa social i econòmica ibèrica del territori.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |
| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona”

Conferència “Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 27 de febrer de 2008

Conferenciants: Miquel Gea, Laia Santanach, Mikel Soberón i Ferran Puig
Moderador: Albert García Espuche

Les intervencions a la zona de la Ciutadella i l’Estació de França han permès estudiar i recuperar diversos trams de la muralla baix-medieval i moderna de la ciutat. Entre aquestes troballes destaquen les del Portal de Sant Daniel, el pas del Rec Comtal sota muralla i el Baluard del Migdia, que aporten noves i valuoses dades per entendre l’evolució del sistema de fortificació de Barcelona.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Una àrea d’emmagatzematge d’època tardoantiga a Cambrils, propera al jaciment dels voltants de la Torre Bargallona (Baix Camp)”

Conferència “Una àrea d’emmagatzematge d’època tardoantiga a Cambrils, propera al jaciment dels voltants de la Torre Bargallona (Baix Camp)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 5 de març de 2008

Conferenciants: Montse Corominas i Francesc Florensa
Moderador: Jaume Massó

Els treballs motivats per la nova construcció de l’autovia A-34 han permès exhumar una extensa àrea amb vestigis d’extracció d’àrids, sitges d’emmagatzematge i pous d’aigua. El conjunt, datat entre els segles V i VIII dC, és una mostra de la pervivència de l’hàbitat rural en època tardoantiga.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “La plaça Major de Castellar del Vallès (Vallès Occidental): un assentament del neolític i un vilatge de l’antiguitat tardana”

Conferència “La plaça Major de Castellar del Vallès (Vallès Occidental): un assentament del neolític i un vilatge de l’antiguitat tardana”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 12 de març de 2008

Conferenciants: Jordi Roig i Joan Manel Coll
Moderadora: Araceli Martín

El jaciment està integrat per un assentament del neolític amb sitges i enterraments, així com parts d’una vil·la del Baix Imperi i un vilatge de l’antiguitat tardana (s. V-VII) amb presència de cabanes, àmbits de magatzem i producció, i la seva necròpolis associada. A més a més, s’hi ha realitzat la troballa d’abundant material ceràmic i de vidre representatiu del període.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Els Altimiris: enllaços i confluències entre la tardoantiguitat i l’alta edat mitjana”

Conferència “Els Altimiris: enllaços i confluències entre la tardoantiguitat i l’alta edat mitjana”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 26 de març de 2008

Conferenciant: Marta Sancho
Moderador: Víctor Revilla

Els Altimiris és un lloc d’hàbitat en el que contrasta la presència d’un hàbitat en fons de cabana molt auster, amb l’existència d’una església i una torre de dimensions considerables i bona construcció. Cisternes, encaixos, i altres elements treballats a la roca completen aquest jaciment que situem cronològicament al voltant dels segles V-VII.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Les excavacions de la Cartoixa d’Escaladei (Priorat) i la seva arquitectura. Aportacions recents”

Conferència “Les excavacions de la Cartoixa d’Escaladei (Priorat) i la seva arquitectura. Aportacions recents”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 9 d’abril de 2008

Conferenciants: Eduard Riu i Josep Maria Vila
Moderadora: Maite Miró

La Cartoixa d’Escaladei (s. XII – 1835) és un conjunt monumental de gran valor que des de fa una vintena d’anys és objecte d’intervenció per part del govern de Catalunya. L’excavació arqueològica de l’any 2007 va posar al descobert algunes de les principals peces barroques i va fer possible un important avenç en la coneixença de la seva configuració i evolució.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |
| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Arqueologia i gestió del coneixement a la Ruta de la Seda”

Conferència “Arqueologia i gestió del coneixement a la Ruta de la Seda”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 16 d’abril de 2008

Conferenciant: Sebastian Stride
Moderador: Josep Maria Gurt

La història d’Àsia Central té molts paral·lelismes amb la nostra, però la dificultat d’accedir al coneixement sobre l’Àsia Central no ens permet desenvolupar les idees que deriven d’aquesta constatació. La solució proposada, “Silk Roads in the Digital Era”, és un sistema de gestió del coneixement amb biblioteca digital, sistema d’informació geogràfic i web semàntica que podria tenir aplicacions en altres contexts.

| Vegeu article |