Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Els Altimiris: enllaços i confluències entre la tardoantiguitat i l’alta edat mitjana”

Conferència “Els Altimiris: enllaços i confluències entre la tardoantiguitat i l’alta edat mitjana”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 26 de març de 2008

Conferenciant: Marta Sancho
Moderador: Víctor Revilla

Els Altimiris és un lloc d’hàbitat en el que contrasta la presència d’un hàbitat en fons de cabana molt auster, amb l’existència d’una església i una torre de dimensions considerables i bona construcció. Cisternes, encaixos, i altres elements treballats a la roca completen aquest jaciment que situem cronològicament al voltant dels segles V-VII.

| Vegeu article |