Mossegades i Levallois: les noves intervencions a la Cova de les Teixoneres (Moià, Bages)

| Vegeu article |

Conferència: 23 de gener de 2008

Autors: Jordi Rosell, Ruth Blasco i Artur Cebrià
Moderador: Josep Maria Fullola

La Cova va funcionar com a refugi de grans carnívors durant el final del Plistocè Mig i la primera meitat del Plistocè Superior. En diferents nivells estratigràfics, però, es detecten indicis de presència humana que indiquen la reiteració d’ocupacions de curta durada a la cavitat per part de les comunitats humanes del Paleolític mig.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|