La plaça Major de Castellar del Vallès (Vallès Occidental): un assentament del neolític i un vilatge de l’antiguitat tardana

| Vegeu article |

Conferència: 12 de març de 2008

Auors: Jordi Roig i Joan Manel Coll
Moderadora: Araceli Martín

El jaciment està integrat per un assentament del neolític amb sitges i enterraments, així com parts d’una vil·la del Baix Imperi i un vilatge de l’antiguitat tardana (s. V-VII) amb presència de cabanes, àmbits de magatzem i producció, i la seva necròpolis associada. A més a més, s’hi ha realitzat la troballa d’abundant material ceràmic i de vidre representatiu del període.