Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “El Barranc de La Boella (La Canonja, Tarragonès) revisitat en la intervenció arqueològica preventiva del 2007”

Conferència “El Barranc de La Boella (La Canonja, Tarragonès) revisitat en la intervenció arqueològica preventiva del 2007”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 16 de gener de 2008

Conferenciant: Josep Vallverdú
Moderadora: Gemma Hernández

El Barranc de La Boella va ser considerat per S. Vilaseca un jaciment paleontològic del Paleolític Inferior degut a  la presència de Mammuthus Meridionalis, amb indicis de dubtoses restes lítiques. La singularitat de la intervenció preventiva d’enguany és l’associació espacial d’evidents indústries lítiques amb les faunes plistocenes i el seu context sedimentològic de gra fi.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Noves dades sobre el poblament paleolític a les comarques del Baix Llobregat i el Garraf”

Conferència “Noves dades sobre el poblament paleolític a les comarques del Baix Llobregat i el Garraf”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 20 de febrer de 2008

Conferenciants: Joan Daura i Montserrat Sanz
Moderador: Rafael Mora

L’actual recerca arqueològica està posant al descobert un registre inèdit fins al moment en restes d’indústria lítica, fauna i fòssils humans del Plistocè Mitjà i Superior. Les coves del Rinoceront, del Gegant, del Coll Verdaguer, les dolines de les Alzines i les Terrasses dels Canyars són jaciments singulars que permeten establir un model regional.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “La necròpolis jueva de Roquetes (Tàrrega, l’Urgell)”

Conferència “La necròpolis jueva de Roquetes (Tàrrega, l’Urgell)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 2 d’abril de 2008

Conferenciants: Anna Colet, Josep Muntané i Jordi Ruiz
Moderador: Jordi Casanoves

Durant el 2007 s’ha excavat gran part de la necròpolis de Les Roquetes, amb més de 200 individus enterrats. L’estudi documental previ i les restes materials aparegudes fan possible la identificació del jaciment com el fossar dels jueus de Tàrrega. La necròpolis presenta fosses individuals i col·lectives.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Les excavacions arqueològiques al solar de l’antic I.E.S. del Carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)”

Conferència “Les excavacions arqueològiques al solar de l’antic I.E.S. del Carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 6 de febrer de 2008

Conferenciants: Jordi Diloli, Aleix Gonzalez, Jordi Vila i David Bea
Moderador: Joan Martínez

Els treballs realitzats entre 2006 i 2007 per un equip del Seminari de Protohistòria de la URV han permès documentar diverses fases de l’evolució urbana d’aquesta zona del nucli antic de la ciutat de Tortosa, entre els segles IV i XVIII dC.

| Vegeu article |