Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona”

Conferència “Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 27 de febrer de 2008

Conferenciants: Miquel Gea, Laia Santanach, Mikel Soberón i Ferran Puig
Moderador: Albert García Espuche

Les intervencions a la zona de la Ciutadella i l’Estació de França han permès estudiar i recuperar diversos trams de la muralla baix-medieval i moderna de la ciutat. Entre aquestes troballes destaquen les del Portal de Sant Daniel, el pas del Rec Comtal sota muralla i el Baluard del Migdia, que aporten noves i valuoses dades per entendre l’evolució del sistema de fortificació de Barcelona.

| Vegeu article |