Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona

| Vegeu article |

Conferència: 27 de febrer de 2008

Autors: Miquel Gea, Laia Santanach, Mikel Soberón i Ferran Puig
Moderador: Albert García Espuche

Les intervencions a la zona de la Ciutadella i l’Estació de França han permès estudiar i recuperar diversos trams de la muralla baix-medieval i moderna de la ciutat. Entre aquestes troballes destaquen les del Portal de Sant Daniel, el pas del Rec Comtal sota muralla i el Baluard del Migdia, que aporten noves i valuoses dades per entendre l’evolució del sistema de fortificació de Barcelona.