Una àrea d’emmagatzematge d’època tardoantiga a Cambrils, propera al jaciment dels voltants de la Torre Bargallona (Baix Camp)

| Vegeu article |

Conferència: 5 de març de 2008

Autors: Montse Corominas i Francesc Florensa
Moderador: Jaume Massó

Els treballs motivats per la nova construcció de l’autovia A-34 han permès exhumar una extensa àrea amb vestigis d’extracció d’àrids, sitges d’emmagatzematge i pous d’aigua. El conjunt, datat entre els segles V i VIII dC, és una mostra de la pervivència de l’hàbitat rural en època tardoantiga.