Tribuna 2009

Vegeu publicació |

El llibre de recull anual 2009 de la Tribuna d’Arqueologia presenta els següents articles:

Presentació del volum p7

Gemma Hernández Herrero, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia

Els amfibis més antics de Catalunya: recerca, divulgació, protecció i reconstrucció digital dels fòssils del jaciment paleontològic de Móra (Tagament, Vallès Oriental) p11

Josep Fortuny, Àngel Galobart, Josep Marmi, Rodrigo Gaete, Alfredo López-García

La Roca dels Bous i els neandertals del sud dels Pirineus (Camarasa, la Noguera) p29

Jorge Martínez-Moreno, Rafael Mora, Ignacio de la Torre

Sant Benet de Bages. Evolució arquitectònica del monestir a partir de les dades arqueològiques p55

Carme Subiranas, Goretti Vila

L’explotació del camp a l’època ibèrica al nord-est de Catalunya: els camps de sitges trobats durant la construcció del TGV a les comarques de Girona p81

Sílvia Caballé, Dolors Codina, Maribel Fuertes, Joan Llinàs, Estíbaliz Monguiló, Albert Roncero, Marina Sánchez, Anna Tarrés, Marta Zabala

El Forat de la Conqueta, poblament neolític i usos funeraris del 3r. i  2n. mil.leni en el prepirineu de Lleida p99

Paloma González, Helena Garcia, Jezabel Pizarro

Resultats de les darrers intervencions arqueològiques a la Neàpolis de la ciutat grega d’Empòrion (Empúries, l’Escala, Alt Empordà) p121

Xavier Aquilué, Pere Castanyer, Marta Santos, Joaquim Tremoleda

Excavacions a la ciutat romana de Iesso (Guissona, la Segarra). Les termes públiques i les darreres intervencions p149

Josep Guitart, Joaquim Pera, Josep Ros, Núria Padrós

L’aqüeducte del Pont de les Caixes i la vil·la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès) p187

Josep Anton Remolà, Paloma Aliende, Josep Francesc Roig

Excavació arqueològica al solar de la biblioteca municipal de Sant Vicenç dels Horts p213

Jordi Morera

Els Pinetons, un assentament prehistòric i medieval a la plana del Vallès (Ripollet, Vallès Occidental) p237

Raül Balsera , Oscar Matas, Jordi Roig

El jaciment protohistòric de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre). Resultat de les intervencions arqueològiques efectuades durant el període 2000-2008 p285

Jordi Diloli, David Bea, Samuel Sardà, Ramon Ferré, Jordi Vila

L’excavació del carrer del Pont, 23 (Torelló, Osona): un exemple d’arqueologia protoindustrial p317

Judit Vico, Jordi Amorós

El SIGDGPC, eina de gestió del patrimoni cultural immoble català p339

Josep Castells, Álex Fernández, Núria Sala

Les excavacions arqueològiques a la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra)

| Vegeu article |

Conferència: 25 de febrer de 2009

Autors: Josep Guitart, Joaquim Pera, Josep Ros i Núria Padrós
Moderador: Joan Gómez

En aquesta conferència, els autors van presentar  els resultats obtinguts dels treballs duts a terme a la ciutat romana de Iesso des del 1990 fins avui dia.  Els esmentats treballs estan posant al descobert l’urbanisme de la ciutat: la muralla que devia englobar un recinte urbà d’unes 14 hectàries, amb les restes d’un barri de cases (segle I aC), sobre el qual es va construir, en els primers segles de l’Imperi, una gran domus senyorial, un edifici termal i part de la xarxa viària de la ciutat.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|

Resultats de les darreres intervencions arqueològiques a la Neàpolis de la ciutat grega d’Empòrion (Empúries, l’Escala, Alt Empordà)

|Vegeu article|

Conferència: 11 de febrer de 2009

Autors: Xavier Aquilué, Pere Castanyer, Marta Santos i Joaquim Tremoleda
Moderadora: Maite Miró

Els conferenciants van exposar els resultats de les excavacions a l’edifici de l’stoa, que tancava per la banda nord l’àgora d’època hel·lenísitica de la ciutat grega, tractant les característiques constructives i cronològiques de l’edifici, l’urbanisme de la ciutat anterior a les grans reformes del seglel II aC, així com altres construccions anteriors vinculades amb el port de la ciutat.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|

El monestir de Sant Benet de Bages (Sant Fruitós de Bages, Bages)

|Vegeu article|

Conferència: 10 de desembre de 2008

Autors: Goretti Vila, Carme Subiranas i Mar Carretero

Moderador:  Albert López

En el transcurs de les obres d’adequació per a la visita pública del monestir de Sant Benet, les excavacions realitzades han posat de manifest les diverses etapes de l’evolució arquitectònica de les diferents dependències del monestir i les seves necròpolis.

El jaciment protohistòric de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre). Resultat de les intervencions arqueològiques fetes durant el període 2000-2008

|Vegeu article|

Conferència: 22 d’abril de 2009

Autors: Jordi Diloli, Samuel Sardà, David Bea, Ramon Ferré i Jordi Vila

Moderadora: Núria Rafel

Els conferenciants van presentar els resultats de les darreres intervencions que han posat al descobert un poblat ibèric amb un complex sistema defensiu, on una torre circular es relaciona amb un edifici singular en un estat de conservació excepcional. Aporta també un ric repertori ceràmic i de manufactures metàl·liques.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|

El Forat de la Conqueta, poblament neolític i usos funeraris del 3r i 2n mil·lenni en el Prepirineu de Lleida (les Avellanes i Santa Linya, Noguera)

|Vegeu article|

Conferència: 28 de Gener de 2009

Autores: Paloma González i Helena Garcia

Moderador: Josep Castells

El Forat de la Conqueta consta d’una petita cavitat, de caràcter funerari, composta per un passadís d’uns 3 metres de longitud i una cambra d’uns 2,5 metres de diàmetre on s’hi varen detectar indicis abundants d’un ús ritual del foc lligat a la incineració parcial dels inhumats. L’anàlisi dels materials mostra una adscripció cronocultural que abasta des del neolític fins a inicis del bronze final.

El SIGDGPC, eina de gestió del Patrimoni Cultural Immoble Català

|Vegeu article|

Conferència: 20 de maig de 2009

Autors: Josep Castells, Núria Sala i Álex Fernández
Moderadora: Gemma Hernández

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) esdevenen una eina imprescindible pel que fa a la gestió dels béns immobles del Patrimoni Cultural Català. El Servei d’Arqueologia i Paleontologia va exposar, en aquesta conferència, la seva experiència dels darrers anys.

Investigació i difusió entorn dels neandertals de la Roca dels Bous (Camarasa, Noguera)

|Vegeu article|

Conferència: 26 de novembre de 2009

Autors: Jorge Martínez i Rafael Mora

Moderador: Narcís Soler

La Roca dels Bous ha esdevingut un jaciment clau per a comprendre la forma de vida dels darrers neandertals de la Península Ibèrica. La recerca que s’ha portat a terme en els últims anys, ha  permès abordar l’estudi de les estratègies desenvolupades per aquests grups fa 40.000 anys. A la conferència es varen exposar les línies patrimonials i didàctiques dirigides a la seva valoració.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|

Els Pinetons, un assentament prehistòric i medieval a la plana del Vallès (Ripollet, Vallès Occidental)

|Vegeu article|

Conferència: 8 d’abril de 2009

Autors: Raúl Balsera, Oscar Matas i Jordi Roig
Moderadora: Araceli Martín

L’any 2006 es va descobrir un extens jaciment al nord de Ripollet, datat entre el bronze final i la primera edat del ferro, tot i que també presenta vestigis, malgrat que en menor nombre, pertanyents al bronze inicial. Els darrers treballs també han posat al descobert un mas medieval, resultats que s’han exposat en la citada conferència.

Excavacions al solar de la biblioteca municipal de Sant Vicenç dels Horts (Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat)

|Vegeu article|

Conferència: 25 de març de 2009

Autor: Jordi Morera
Moderador: F. Xavier Menéndez

Les excavacions dels anys 2005 i 2006 han permès posar a la llum les restes d’una terrisseria, una premsa i diverses sitges d’època romana, a més a més de dues tines d’època moderna. S’ha pogut conèixer també l’evolució de quatre cases, d’època moderna i contemporània,  situades al costat del camí ral.