Tribuna d’Arqueologia 2009 “Els primers amfibis fòssils de Catalunya al jaciment paleontològic de la Móra (Tagamanent, Vallès Occidental) i la seva reconstrucció digital”

Conferència “Els primers amfibis fòssils de Catalunya al jaciment paleontològic de la Móra (Tagamanent, Vallès Occidental) i la seva reconstrucció digital”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 12 de novembre de 2008

Conferenciant: Josep Fortuny
Moderadora: Elisabet Blaya

En aquesta conferència s’exposaran els resultats obtinguts a partir de la reconstrucció digital de les restes fòssils dels amfibis del Triàsic recuperats en aquest jaciment on, 18 anys més tard, s’hi han reprès les excavacions sota el marc d’un nou projecte d’investigació.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2009 “L’explotació del camp a l’època ibèrica al nord-est de Catalunya: els camps de sitges trobats durant la construcció del TGV a les comarques de Girona”

Conferència “L’explotació del camp a l’època ibèrica al nord-est de Catalunya: els camps de sitges trobats durant la construcció del TGV a les comarques de Girona”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 14 de Gener de 2009

Conferenciant: Joan Llinàs
Moderadora: Aurora Martín

Durant els anys 2007 i 2008, la construcció del TGV a les comarques de Girona ha permès descobrir i excavar diversos camps de sitges que proporcionen una nova visió de l’explotació agrària en aquesta zona durant l’època ibèrica.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2009 “L’excavació del Carrer del Pont, 23 (Torelló, Osona): un exemple d’arqueologia protoindustrial”

Conferència “L’excavació del Carrer del Pont, 23 (Torelló, Osona): un exemple d’arqueologia protoindustrial”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 6 de maig de 2009

Conferenciants: Judit Vico i Jordi Amorós
Moderador: Eusebi Casanelles

Les restes d’una tintoreria de la llana, dels segles XVII-XIX documentades al nucli urbà de Torelló, tenen un gran interès patrimonial en el camp de l’arqueologia industrial, tant pel seu estat de conservació com pel coneixement que proporcionen d’una activitat protoindustrial molt arrelada en aquesta part de Catalunya. Per aquests motius, s’ha inclòs al cicle de conferències com a exemple de l’arqueologia protoindustrial.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2009 “L’aqüeducte del pont de les Caixes i Centcelles (Constantí, Tarragonès)”

Conferència “L’aqüeducte del pont de les Caixes i Centcelles (Constantí, Tarragonès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 11 de març de 2009

Conferenciant: Josep Anton Remolà
Moderador: Francesc Tarrats

L’ensulsiada de part d’un mur de maçoneria del pont de les Caixes ha permès descobrir l’existència d’un aqüeducte d’època romana, excepcionalment ben conservat i relacionat amb Centcelles. Aquest, havia quedat emmascarat per les reformes del segle XV, quan es va aixecar la cota de la conducció d’aigua per al funcionament dels molins.

| Vegeu article |