El jaciment protohistòric de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre). Resultat de les intervencions arqueològiques fetes durant el període 2000-2008

|Vegeu article|

Conferència: 22 d’abril de 2009

Autors: Jordi Diloli, Samuel Sardà, David Bea, Ramon Ferré i Jordi Vila

Moderadora: Núria Rafel

Els conferenciants van presentar els resultats de les darreres intervencions que han posat al descobert un poblat ibèric amb un complex sistema defensiu, on una torre circular es relaciona amb un edifici singular en un estat de conservació excepcional. Aporta també un ric repertori ceràmic i de manufactures metàl·liques.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|