Tribuna d’Arqueologia 2009 “Resultats de les darreres intervencions arqueològiques a la Neàpolis de la ciutat grega d’Empòrion (Empúries, l’Escala, Alt Empordà)”

Conferència “Resultats de les darreres intervencions arqueològiques a la Neàpolis de la ciutat grega d’Empòrion (Empúries, l’Escala, Alt Empordà)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 11 de febrer de 2009

Conferenciants: Xavier Aquilué, Pere Castanyer, Marta Santos i Joaquim Tremoleda
Moderadora: Maite Miró

Els conferenciants van exposar els resultats de les excavacions a l’edifici de l’stoa, que tancava per la banda nord l’àgora d’època hel·lenísitica de la ciutat grega, tractant les característiques constructives i cronològiques de l’edifici, l’urbanisme de la ciutat anterior a les grans reformes del seglel II aC, així com altres construccions anteriors vinculades amb el port de la ciutat.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |
| Vegeu article |