Tribuna d’Arqueologia 2009 “Els Pinetons, un assentament prehistòric i medieval a la plana del Vallès (Ripollet, Vallès Occidental)”

Conferència “Els Pinetons, un assentament prehistòric i medieval a la plana del Vallès (Ripollet, Vallès Occidental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 8 d’abril de 2009

Conferenciants: Raúl Balsera, Oscar Matas i Jordi Roig
Moderadora: Araceli Martín

L’any 2006 es va descobrir un extens jaciment al nord de Ripollet, datat entre el bronze final i la primera edat del ferro, tot i que també presenta vestigis, malgrat que en menor nombre, pertanyents al bronze inicial. Els darrers treballs també han posat al descobert un mas medieval, resultats que s’han exposat en la citada conferència.

| Vegeu article |