Tribuna d’Arqueologia 2007

| Vegeu publicació |

El llibre de recull anual 2007 de la Tribuna d’Arqueologia presenta els següents articles:

La investigació paleontològica al sinclinal de Vallcebre (Berguedà) p7
Bernat Vila, Begoña Poza, Josep Marmi, Àngel Golobart, Oriol Oms

Paleontologia i geologia del jaciment del Pleistocè inferior de Vallparadís (Terrassa, Vallès Occidental) p29
David Martínez Alba, Josep Aurell, Joan Madurell, Manuel Gomez, Salvador Moyà-Solà, X.Berántegui
Vallparadís, història dels primers homínids d’Europa p45
Kenneth Martinez Molina, Joan Garcia Garriga

La Cova Gran de Santa Linya i poblament humà del vessant sud dels Pirineus al Pleistocè superior i a l’Holocè p69
Jorge Martínez-Moreno, Rafael Mora, Ignacio de la Torre

El jaciment calcolític del Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental) p93
Jordi Roig, David Molina, Joan Manuel Coll, Josep Anton Molina

El jaciment protohistòric del Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès): un nucli d’acumulació d’excedents agrícoles a la Cossetània (segles VII-III aC) p123
David Asensio, Xabier Cela, Rafel Jornet, Daniel López, Jordi Morer

Els jaciments protohistòrics de Santa Madrona (Riba-roja) i Sebes (Flix), Ribera d’Ebre p127
Jaume Noguera, Carme Belarte

L’hàbitat i el camp de sitges ibèric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonès): un nucli d’activitats econòmiques especialitzades del segle III a.C a la Catalunya interior p149
David Asensio, Ramon Cardona, Conxita Ferrer, Jordi Morer, Josep Pou, Jordi Choren, Noèlia Calduch

Noves evidències de l’urbanisme romà i ibèric a l’àrea portuària de la ciutat: les intervencions al solar número 18 del carrer Jaume I de Tarragona p169
Moisés Díaz García

El castellum de Can Tacó /Turó d’en Roïna (Montmeló-Montornès del Vallès, Vallès Oriental). Resultats i el seu entorn territorial p195
Mònica Mercado, Esther Rodrigo, Marta Florez, Josep Maria Palet, Josep Guitart

Estudi d’impacte ambiental, prospecció i intervencions arqueològiques preventives en l’obra de la carretera eix del Llobregat C-16 de Navàs a Berga p213
Josep Farguell, Pere Cascante

Darreres intervencions al nucli històric de Granollers (intervencions 2005) p227
Mònica Mercado, Antoni Rojas, Paula Santamaria, Roberto González

El Castell de Montsoriu (Arbúcies-Sant Feliu de Buixalleu, Selva): arqueologia i història d’un gran castell feudal p249
Gemma Font, J.M.Llorens, Joaquim Mateu, Sandra Pujadas, Jordi Tura

El convent del Carme de Valls (Alt Camp) p275
Immaculada Teixell, Francesc Murillo

Excavacions a la Plaça dels Jueus de Besalú (Garrotxa) p289
Maria José Lloveras

La muralla del segle XVI de la vila de Mataró (Maresme) p309
Joan Jiménez, Montserrat Freixa, Joaquim Garcia

Tribuna d’Arqueologia 2007 “La Cova Gran de Santa Linya en el marc del poblament humà del Prepirineu Oriental en la prehistòria”

Conferència “La Cova Gran de Santa Linya en el marc del poblament humà del Prepirineu Oriental en la prehistòria”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 24 de gener de 2007

Conferenciants: Jorge Martínez i Rafael Mora
Moderador: Josep Gallart

La Cova Gran aporta una seqüència del Paleolític mitjà i superior i de la prehistòria recent. Aquest registre la converteix en un referent per analitzar el desenvolupament del poblament humà al llarg del Pleistocè i l’Holocè en els Prepirineus orientals.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “El jaciment arqueopaleontològic del Plistocè inferior de Vallparadís (Terrassa, Vallès Occidental)”

Conferència “El jaciment arqueopaleontològic del Plistocè inferior de Vallparadís (Terrassa, Vallès Occidental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 17 de gener de 2007

Conferenciants: David Martínez Alba, Josep Aurell, Joan Madurell, Kenneth Martínez i Joan Garcia Garriga
Moderadora: Araceli Martín

Amb motiu de la construcció d’una estació dels FGC, s’està excavant un extens jaciment arqueopaleontològic del Plistocè inferior, el més antic amb presència humana a Catalunya, i un dels pocs d’Europa, que conté registre lític i faunístic, així com restes vegetals.

Vegeu | article 1 | | article 2 |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “La investigació paleontològica al sinclinal de Vallcebre (Berguedà)”

Conferència “La investigació paleontològica al sinclinal de Vallcebre (Berguedà)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 10 de gener de 2007

Conferenciants: Bernat Vila, Oriol Oms i Josep Marmi
Moderador: Àngel Galobart

A la ponència es varen repassar les principals troballes i estudis fets a l’entorn dels emblemàtics jaciments icnològics de Fumanya durant els darrers anys, que han permès contextualitzar els vertebrats de finals del Cretaci superior al Pirineu català i promoure’n la conservació i la difusió.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “El jaciment calcolític del Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental)”

Conferència “El jaciment calcolític del Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 7 de febrer de 2007

Conferenciants: Jordi Roig, David Molina, Joan Manuel Coll i Josep Anton Molina
Moderador: Miquel Molist

Un gran retall semisubterrani va posar al descobert una bona mostra del registre material d’un lloc d’habitació del Calcolític català: un voluminós conjunt de material ceràmic amb vasos amb decoració campaniforme, vasos llisos i grans recipients, a més de material lític i restes de fauna.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “El jaciment protohistòric del Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès): un nucli d’acumulació d’excedents agrícoles a la Cossetània (segles VII-III aC)”

Conferència “El jaciment protohistòric del Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès): un nucli d’acumulació d’excedents agrícoles a la Cossetània (segles VII-III aC)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 14 de febrer de 2007

Conferenciants: David Asensio, Xabier Cela, Rafel Jornet, Daniel López i Jordi Morer
Moderador: Magí Miret

Les excavacions arqueològiques en aquest nucli protohistòric han permès documentar més d’un centenar de sitges. Els materials ceràmics i les restes arqueobotàniques de llavors i fruits carbonitzats destaquen per la seva excepcionalitat.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “Els jaciments protohistòrics de Santa Madrona (Riba-roja) i Sebes (Flix): darreres excavacions arqueològiques a la Ribera d’Ebre (Tarragona)”

Conferència “Els jaciments protohistòrics de Santa Madrona (Riba-roja) i Sebes (Flix): darreres excavacions arqueològiques a la Ribera d’Ebre (Tarragona)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 21 de febrer de 2007

Conferenciants: Jaume Noguera, Carme Belarte i Frederic Cervelló
Moderador: Joan Sanmartí

La necròpolis de Santa Madrona i el poblat i necròpolis de Sebes es daten en els segles VII-VI aC. En aquesta ponència es van presentar els resultats de la investigació en jaciments situats en una zona de contacte entre les poblacions de la Terra Alta/Matarranya, l’Ebre i la zona Segre/Cinca.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “L’assentament ibèric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonès): un graner fortificat a la Catalunya interior (segle III aC)”

Conferència “L’assentament ibèric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonès): un graner fortificat a la Catalunya interior (segle III aC)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 28 de febrer de 2007

Conferenciants: David Asensio, Ramon Cardona, Conxita Ferrer, Jordi Morer, Josep Pou, Jordi Chorén i Noèlia Calduch
Moderador: Jordi Principal

El jaciment de Sant Esteve d’Olius es tracta d’un centre d’acumulació d’excedents agrícoles, amb centenars de sitges ibèriques (segle III aC) gestionades per un modest hàbitat protegit per una muralla. Mostra una complexa estructura econòmica que vincula els pobles de la Lacetània amb els principals nuclis de la costa.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |
| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “El castellum republicà de Can Tacó – Turó d’en Roïna (Montmeló i Montornès del Vallès, Vallès Oriental). Resultats de les investigacions arqueològiques”

Conferència “El castellum republicà de Can Tacó – Turó d’en Roïna (Montmeló i Montornès del Vallès, Vallès Oriental). Resultats de les investigacions arqueològiques”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 14 de març de 2007

Conferenciants: Mónica Mercado i Esther Rodrigo
Moderador: Josep Guitart

Les dades obtingudes entre el 2003 i el 2006 plantegen l’existència d’un castellum romà d’època republicana pel seu possible caràcter militar, cronologia d’inicis del procés de romanització i emplaçament en un punt estratègic de la via Augusta.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “Noves troballes al carrer Jaume I de Tarragona (Tarragonès)”

Conferència “Noves troballes al carrer Jaume I de Tarragona (Tarragonès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 7 de març de 2007

Conferenciant: Moisés Díaz García
Moderadora: Maite Miró

L’excavació arqueològica al carrer de Jaume I, 18, malgrat els efectes destructius al llarg dels segles XVIII i XIX, ha permès exhumar evidències de la urbanització d’època ibèrica, per sota de les restes d’un possible magatzem altimperial del port de Tàrraco.

|Documentació relacionada al depositori CALAIX |
| Vegeu article |