Noves troballes al carrer Jaume I de Tarragona (Tarragonès)

| Vegeu article |

Conferència: 7 de març de 2007

Autor: Moisés Díaz García
Moderadora: Maite Miró

L’excavació arqueològica al carrer de Jaume I, 18, malgrat els efectes destructius al llarg dels segles XVIII i XIX, ha permès exhumar evidències de la urbanització d’època ibèrica, per sota de les restes d’un possible magatzem altimperial del port de Tàrraco.

|Documentació relacionada al depositori CALAIX|