Publicacions en línia del Servei d’Arqueologia i Paleontologia

Els articles de la Tribuna d’Arqueologia recullen els cicles anuals de conferències que, sota el mateix nom, s’han dut a terme des de 1982. El seu objectiu és donar a conèixer els resultats de les darreres investigacions arqueològiques i paleontològiques fetes a Catalunya, així com també els treballs realitzats a l’exterior i que puguin ser d’interès per a l’arqueologia catalana.

Col·lecció de les diferents Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia efectuades en els darrers anys a Girona, Tarragona, Barcelona, Lleida i la Catalunya Central.

  • Col·lecció “Excavacions arqueològiques a Catalunya” (Properament)

La col·lecció “Excavacions arqueològiques a Catalunya” recull els estudis realitzats en alguns dels principals jaciments arqueològics de Catalunya

  • Col·lecció “Guies de jaciments arqueològics” (Properament)

La col·lecció “Guies de jaciments arqueològics” tracta de manera específica sobre diversos jaciments catalans, com els jaciments d’Ullastret, el Molí d’Espígol o Torre Llauder

  • Col·lecció “Memòries d’Intervencions arqueològiques a Catalunya” (Properament)

La col·lecció “Memòries d’Intervencions arqueològiques a Catalunya” consta d’un total de 17 volums amb les memòries arqueològiques de 17 jaciments catalans

  • Col·lecció “Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Corpus de Pintures Rupestres” (Properament)

La col·lecció “Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Corpus de Pintures Rupestres” recull el conjunt de les pintures rupestres localitzades en diverses zones del país com la Conca del Segre o l’Àrea Central i Meridional

  • Col·lecció “Anuaris d’Intervencions arqueològiques a Catalunya” (Properament)

La col·lecció “Anuaris d’Intervencions arqueològiques a Catalunya” recull les intervencions arqueològiques dutes a terme entre els anys 1982 i 1989 a Catalunya

Accés a les publicacions a ISSUU |