Inauguració de La Tèrmica, a Granollers

El proper 26 de novembre de 2011, a les 12 del migdia, s’inaugurarà la Tèrmica de Granollers. L’acte es realitzarà al llarg del matí i per la tarda es faran visites guiades.

L’objectiu d’adequar i restaurar aquest edifici és fer arribar al visitant la seva funció al llarg de la història mitjançant visites guiades i altres activitats de difusió; i és que La Tèrmica de Roca Umbert, tal i com es conserva i tal i com el seu nom indica, va ser una construcció singular en què es produïa energia mitjançant primeres matèries com el carbó i el fuel, matèries que actualment estan en desús a causa de l’elevat grau de contaminació que provoquen. L’edifici que l’acull va ser construït a inicis de la dècada dels anys 50 del segle passat, ja que, segons la documentació, el 1952 ja hi havia instal·lada la primera caldera.

Tribuna d’Arqueologia 2006 “Les cases andalusines del Pla d’Almatà de Balaguer: intervencions arqueològiques 2005-2006”

Conferència “Les cases andalusines del Pla d’Almatà de Balaguer: intervencions arqueològiques 2005-2006”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 22 de març de 2006

Conferenciants: Carme Alòs, Marta Monjo, Anna Camats i Eva Solanes
Moderador: Josep Giralt

L’any 2005 es van reiniciar les intervencions arqueològiques a la zona 5 del Pla d’Almatà de Balaguer, en un indret on ja es coneixia l’existència d’una illa de cases i diversos carrers. Les excavacions de les cases anomenades 1 i 2 i el carrer 1 documenten la urbanització d’aquella zona de madîna a partir de mitjans del segle X, i també l’existència d’algunes estructures industrials anteriors.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “El Rètol de Fígols. La marina de Carles III al cor dels Pirineus (Fígols i Alinyà, Alt Urgell)”

Conferència “El Rètol de Fígols. La marina de Carles III al cor dels Pirineus (Fígols i Alinyà, Alt Urgell)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 15 de març de 2006

Conferenciants: Ester Galimany, Mònica Lopez i Miquel Àngel Fumanal
Moderador: Josep Castells

Des de finals de 2003 s’han dut a terme diversos estudis arqueològics i arxivístics relacionats amb la cultura coneguda amb el nom de “Rètol de Fígols”. Les investigacions han obert una nova via de coneixement cap al desconegut món de l’explotació forestal als Pirineus per part de l’armada de Carles III.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “Formes d’ocupació d’alta muntanya a la Serra del Cadí – vall de la Vansa (Alt Urgell): estudi diacrònic i revalorització d’un paisatge cultural pirinenc”

Conferència “Formes d’ocupació d’alta muntanya a la Serra del Cadí – vall de la Vansa (Alt Urgell): estudi diacrònic i revalorització d’un paisatge cultural pirinenc”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 8 de març de 2006

Conferenciants: Josep Maria Palet i Santiago Riera
Moderador: Oriol Olesti

Estudi centrat en l’estatge forestal superior i els espais supraforestals pirinencs, on les activitats humanes que han modelat els paisatges són principalment la ramaderia, l’explotació del bosc i les activitats mineres i metal·lúrgiques. Les excavacions del 2005 documenten ocupacions estacionals, a més de 2.000m, d’època prehistòrica i romana.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “Noves troballes al carrer Jaume I de Tarragona (Tarragonès)”

Conferència “Noves troballes al carrer Jaume I de Tarragona (Tarragonès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 7 de març de 2007

Conferenciant: Moisés Díaz García
Moderadora: Maite Miró

L’excavació arqueològica al carrer de Jaume I, 18, malgrat els efectes destructius al llarg dels segles XVIII i XIX, ha permès exhumar evidències de la urbanització d’època ibèrica, per sota de les restes d’un possible magatzem altimperial del port de Tàrraco.

|Documentació relacionada al depositori CALAIX |
| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “Darrers treballs a la plaça de l’Església – carrer Barcelona del nucli antic de Granollers (Vallès Oriental)”

Conferència “Darrers treballs a la plaça de l’Església – carrer Barcelona del nucli antic de Granollers (Vallès Oriental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 28 de març de 2007

Conferenciants: Mònica Mercado, Antoni Rojas, Paula Santamaria i Roberto González
Moderador: Joaquim Folch

Les excavacions del 2005 i el 2006 han descobert nous testimonis d’època romana, restes del sistema defensiu medieval (muralla, bestorre i fossat) i un complex preindustrial adober. Del període romà destaca la descoberta d’un cap del déu Dionís fet en marbre.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2007 “Plaça dels Jueus de Besalú (La Garrotxa)”

Conferència “Plaça dels Jueus de Besalú (La Garrotxa)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 2 de maig de 2007

Conferenciant: Maria José Lloveras
Moderador: Jordi Sagrera

Les excavacions fetes el 2006 a la plaça dels Jueus de Besalú han permès recuperar la connexió del portal dels jueus amb la part alta de la plaça, la façana de la sinagoga i dels edificis que l’envoltaven, i han demostrat la complexitat urbanística del sector en època medieval.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX |

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “Can Suari (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)”

Conferència “Can Suari (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 15 de febrer de 2006

Conferenciants: Marta Zabala i Albert Bacaria
Moderador: Joaquim Folch

Durant les obres de la Línia d’Alta Velocitat es va localitzar aquest jaciment. L’anàlisi de les estructures, així com l’estudi dels materials mobles, permeten identificar un assentament rural de l’ibèric final (primera meitat del segle II aC / mitjans del segle I aC). Es tracta d’un assentament rural amb una funció agropecuària i testimonis d’activitat tèxtil.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “La Fornaca (Vilassar de Dalt, Maresme)”

Conferència “La Fornaca (Vilassar de Dalt, Maresme)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 22 de febrer de 2006

Conferenciants: Núria Rosselló, Enric Ortega, Agustín Gamarra i Antoni Gironès
Moderador: Jaume Fresquet

En aquesta ponència es va presentar la troballa d’una terrisseria d’època romana amb tres forns circulars, amb graelles dividides en interseccions d’arcs radials, per a la producció de material ceràmic de construcció. També es va exposar la posterior consolidació i restauració de cada forn i la construcció d’un edifici que protegeix tot el conjunt.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “Desenvolupament urbà i industrial extramurs de Baetulo: ocupació republicana, centre productor amfòric i necròpolis altimperials”

Conferència “Desenvolupament urbà i industrial extramurs de Baetulo: ocupació republicana, centre productor amfòric i necròpolis altimperials”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 10 de març de 2010

Conferenciants: Francesc Antequera, Antoni Rigo i Daniel Vázquez
Moderadora: Pepita Padrós

La intervenció arqueològica a l’exterior del recinte emmurallat de Baetulo ha posat al descobert un seguit de restes importants en una superfície de més de 5.000 m². Destaca un gran i complex centre productor d’àmfores altimperial, a més a més  l’ocupació romana anterior, des d’inicis del segle I aC, i una necròpolis que va de mitjan segle I dC a inicis del segle II dC, amb incineracions i inhumacions. Aquests resultats es varen presentar en la citada conferència.