Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “La Balma de la Griera de Calafell (Baix Penedès). Desenvolupament i obstacles en un procés de recerca del Plistocè superior de llarg recorregut (1989-2010)”

Conferència “La Balma de la Griera de Calafell (Baix Penedès). Desenvolupament i obstacles en un procés de recerca del Plistocè superior de llarg recorregut (1989-2010)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 3 de novembre de 2010

Conferenciants: Artur Cebrià, Juan Ignacio Morales i Jordi Nadal
Moderadora: M.  Pilar Garcia Argüelles

Les excavacions de la Balma de la Griera, desenvolupades des del 1989, han enfrontat als arqueòlegs a un rar registre de difícil encaix en els cànons de la recerca del Paleolític superior del NE peninsular. Mentre que l’atribució de la capa superior (l’Epipaleolític) s’enfronta al problema d’estar afectada per les excavacions d’Albert Ferrer Soler i Juan Bellmunt del Centre d’Estudis del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, la capa inferior (II) presenta un tecnocomplex del Paleolític superior de talla bifacial centrípeta, de difícil atribució tecnocultural.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “Creació d’una litoteca de referència sobre la disponibilitat de roques silícies a Catalunya: el projecte LITOCAT”

Conferència “Creació d’una litoteca de referència sobre la disponibilitat de roques silícies a Catalunya: el projecte LITOCAT”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 9 de febrer de 2011

Conferenciants: Xavier Terradas, David Ortega i Joana Boix
Moderador:  J. Manuel Rueda

El passat any 2009 la Institució Milà i Fontanals del CSIC a Barcelona i el Departament de Cultura varen signar un conveni de col·laboració que tenia per objectiu la creació d’una col·lecció de referència de roques silícies de Catalunya. La seva finalitat és consolidar una plataforma de recerca, accessible al conjunt de la comunitat científica interessada en desenvolupar treballs relatius a la disponibilitat de roques silícies al territori català i zones veïnes. Es varen presentar els trets bàsics del projecte així com els resultats assolits fins al moment.

Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “Intervenció paleontològica a l’Ecoparc de Can Mata (els Hostalets de Pierola, conca del Vallès-Penedès)”

Conferència “Intervenció paleontològica a l’Ecoparc de Can Mata (els Hostalets de Pierola, conca del Vallès-Penedès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 26 de gener de 2011

Conferenciants: Raül Carmona i David M. Alba
Moderador: Salvador Moyà

La conferència pretén donar a conèixer els resultats preliminars de la intervenció paleontològica preventiva a l’Ecoparc de Can Mata (Ecoparc 4, els Hostalets de Pierola, conca del Vallès-Penedès) realitzada des de l’any 2007 fins al 2010. Els treballs realitzats fins al moment han permès la recuperació de més de 5.000 restes de vertebrats fòssils del Miocè, d’entre els quals destaca la troballa de nombroses closques completes de tortuga gegant (Cheirogaster), excepcionalment associades a restes cranials.

Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “De Vilauba a Villa Alba. L’hàbitat dels segles VI-VII dC de la vil·la romana de Vilauba (Camós, Pla de l’Estany)”

Conferència “De Vilauba a Villa Alba. L’hàbitat dels segles VI-VII dC de la vil·la romana de Vilauba (Camós, Pla de l’Estany)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 20 d’octubre de 2010

Conferenciants: Pere Castanyer, Joaquim Tremoleda i Rafael Dehesa
Moderador: Josep M. Nolla

Els recents treballs fets a la vil·la romana de Vilauba han permès recuperar un important conjunt d’hàbitat dels segles VI i VII dC. Aquesta descoberta permet relacionar el topònim Villa Alba, documentat al segle X, amb el fundus de l’antiga vil·la romana, i confirma que Vilauba és un dels pocs exemples coneguts a Catalunya on és possible estudiar l’evolució del món rural d’ençà dels inicis de la romanització fins a les acaballes del món antic i el pas a l’època altmedieval.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “Optimitzar la recerca bioarqueològica: el protocol de recollida i mostreig de l’Associació Catalana de Bioarqueologia”

Conferència “Optimitzar la recerca bioarqueològica: el protocol de recollida i mostreig de l’Associació Catalana de Bioarqueologia”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 12 de gener de 2011

Conferenciants: Ramon Buxó i Sílvia Valenzuela
Moderadora: Araceli Martín

L’Associació Catalana de Bioarqueologia ha preparat un protocol pràctic per guiar la recollida i la gestió de mostres bioarqueològiques en les excavacions. En aquesta conferència es va presentar el resultat d’aquest treball, que pretén donar indicacions clares i útils per definir quan i com s’han de recollir les mostres, quin volum han de tenir i quins materials s’han de recollir (llavors i fruits, ossos, pol·len).

Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “Noves dades sobre les àrees residencials de la ciutat de Tàrraco”

Conferència “Noves dades sobre les àrees residencials de la ciutat de Tàrraco”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 11 de Maig de 2011

Conferenciants: Marta Brú, Montserrat Garcia, Josep F. Roig i Imma Teixell
Moderador: Francesc Tarrats

Les excavacions arqueològiques que s’estan duent a terme als voltants del Mercat Central, així com en la reserva arqueològica del carrer Eivissa de Tarragona, estan aportant noves dades al coneixement de les àrees residencials de Tàrraco amb una àmplia ocupació dels espais suburbials de la ciutat.

Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “Les Marrades del Grau d’Olot (Rupit i Pruit, Osona, i la Vall d’en Bas, la Garrotxa)”

Conferència “Les Marrades del Grau d’Olot (Rupit i Pruit, Osona, i la Vall d’en Bas, la Garrotxa)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 6 d’abril de 2011

Conferenciants: Francesc Busquets, Miquel Àngel Fumanal, Joel Colomer i Júlia Gutiérrez
Moderador: Magí Miret

Durant les obres de rehabilitació de Les Marrades del Grau d’Olot (el tram més espectacular de l’antic camí ral de Vic a Olot, tant per la seva bona conservació com pel paratge on es troba) es va fer una intervenció interdisciplinària desenvolupada a partir de tres eixos: seguiment i control arqueològic, investigació arxivística i bibliogràfica, i projecció de la senyalística, que ha proporcionat informació d’un gran interès històric.