Tribuna d’Arqueologia 2006 “Un model caçador recol·lector del poblament de les valls pirinenques: La balma de Guilanyà (Navès, Solsonès)”

Conferència “Un model caçador recol·lector del poblament de les valls pirinenques: La balma de Guilanyà (Navès, Solsonès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 25 de gener de 2006

Conferenciants: Rafael Mora i Joel Casanova
Moderador: Josep Gallart

La Balma Guilanyà presenta una seqüència estratigràfica que abasta del Mesolític fins al Paleolític superior. S’han documentat 36 restes humanes d’un mínim de 3 individus, així com restes faunístiques. Es proposa un model d’ocupació estacional de caçadors recol·lectors, relacionat amb les condicions paleoclimàtiques i l’altitud.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “Can Gambús (Sabadell, Vallès Occidental)”

Conferència “Can Gambús (Sabadell, Vallès Occidental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 1 de febrer de 2006

Conferenciants: Jordi Roig , Joan Manuel Coll, Pere Lluis Artigues, Pilar Bravo i Emiliano Hinojo
Moderador: Ramon Ten

Els treballs previs a la urbanització han posat al descobert un complex arqueològic excepcional, amb més de 1.000 estructures del Neolític antic, mitjà i final, de l’edat del bronze i l’edat del ferro, i d’èpoques ibèrica, romana, antiguitat tardana, medieval i moderna. Tots aquests períodes aporten testimonis excepcionals per a la recerca històrica.

Vegeu | article 1| | article 2 |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “La cova sepulcral de Montanissell (Sallent-Coll de Nargó, Alt Urgell): Pràctiques funeràries singulars durant l’edat del bronze al Pre-Pirineu”

Conferència “La cova sepulcral de Montanissell (Sallent-Coll de Nargó, Alt Urgell): Pràctiques funeràries singulars durant l’edat del bronze al Pre-Pirineu”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 8 de febrer de 2006

Conferenciants: Joan B. López, Xavier Jordana i Núria Armentano
Moderadora: Núria Rafel

Un conjunt tancat de 8 inhumacions, en extraordinàries condicions de conservació, ha pogut ser excavat, en el marc d’un projecte de recerca que promou el Museu d’Arqueologia de Catalunya. Destaca el singular tractament ritual que havien rebut els individus femenins, especialment el d’una dona adulta.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “Can Suari (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)”

Conferència “Can Suari (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 15 de febrer de 2006

Conferenciants: Marta Zabala i Albert Bacaria
Moderador: Joaquim Folch

Durant les obres de la Línia d’Alta Velocitat es va localitzar aquest jaciment. L’anàlisi de les estructures, així com l’estudi dels materials mobles, permeten identificar un assentament rural de l’ibèric final (primera meitat del segle II aC / mitjans del segle I aC). Es tracta d’un assentament rural amb una funció agropecuària i testimonis d’activitat tèxtil.

| Vegeu article |

Tribuna d’Arqueologia 2006 “La Fornaca (Vilassar de Dalt, Maresme)”

Conferència “La Fornaca (Vilassar de Dalt, Maresme)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 22 de febrer de 2006

Conferenciants: Núria Rosselló, Enric Ortega, Agustín Gamarra i Antoni Gironès
Moderador: Jaume Fresquet

En aquesta ponència es va presentar la troballa d’una terrisseria d’època romana amb tres forns circulars, amb graelles dividides en interseccions d’arcs radials, per a la producció de material ceràmic de construcció. També es va exposar la posterior consolidació i restauració de cada forn i la construcció d’un edifici que protegeix tot el conjunt.

| Vegeu article |