La recerca arqueològica en el conjunt ibèric d’Ullastret en els darrers anys

Conferència: 15 de desembre de 2010

Autors: Ferran Codina, Gabriel de Prado i Aurora Martín
Moderadora: Susanna Manzano

Els conferenciants van presentar els darrers treballs fets a l’oppidum del Puig de Sant Andreu d’Ullastret que han permès identificar un conjunt edilici de característiques monumentals, relacionat amb la gran ampliació del recinte emmurallat, i que correspon a la darrera fase urbanística del jaciment (350-340 aC). Cal destacar també l’excavació de la torre quadrada I i el fet que, des de fa uns anys, s’està estudiant el territori immediat al jaciment a partir de la prospecció superficial terrestre, tant aèria com geofísica, complementada per excavacions puntuals realitzades en algun dels assentaments identificats en aquest entorn.

|Documentació relacionada al repositori CALAIX|