Tribuna d’Arqueologia 2010-2011 “La recerca arqueològica en el conjunt ibèric d’Ullastret en els darrers anys”

Conferència “La recerca arqueològica en el conjunt ibèric d’Ullastret en els darrers anys”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica,8, Barcelona), 15 de desembre de 2010

Conferenciants: Ferran Codina, Gabriel de Prado i Aurora Martín
Moderadora: Susanna Manzano

Aquesta ha estat la darrera conferència de la Tribuna d’Arqueologia de la temporada 2010-2011.

Els conferenciants van presentar els darrers treballs fets a l’oppidum del Puig de Sant Andreu d’Ullastret que han permès identificar un conjunt edilici de característiques monumentals, relacionat amb la gran ampliació del recinte emmurallat, i que correspon a la darrera fase urbanística del jaciment (350-340 aC). Cal destacar també l’excavació de la torre quadrada I i el fet que, des de fa uns anys, s’està estudiant el territori immediat al jaciment a partir de la prospecció superficial terrestre, tant aèria com geofísica, complementada per excavacions puntuals realitzades en algun dels assentaments identificats en aquest entorn.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |