Un model caçador recol·lector del poblament de les valls pirinenques: La balma de Guilanyà (Navès, Solsonès)

| Vegeu article |

Conferència: 25 de gener de 2006

Autors: Rafael Mora i Joel Casanova
Moderador: Josep Gallart

La Balma Guilanyà presenta una seqüència estratigràfica que abasta del Mesolític fins al Paleolític superior. S’han documentat 36 restes humanes d’un mínim de 3 individus, així com restes faunístiques. Es proposa un model d’ocupació estacional de caçadors recol·lectors, relacionat amb les condicions paleoclimàtiques i l’altitud.