Tribuna d’Arqueologia 2006 “La vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès) i Tàrraco”

Conferència “La vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès) i Tàrraco”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 1 de març de 2006

Conferenciants: Francesc Tarrats i Josep Anton Remolà
Moderador: Joaquín Ruiz de Arbulo

Les darreres excavacions han permès completar el coneixement de la connexió entre el nucli central de l’edifici i els grans banys meridionals, documentar un mitreu, resoldre algunes de les qüestions plantejades en les intervencions dels anys noranta i traçar una aproximació de l’evolució general de la vil·la i de la seva particular vinculació amb Tàrraco.

| Vegeu article |