Tribuna d’Arqueologia 2006 “El nucli urbà medieval i modern de Girona: Santa Caterina (el Gironès)”

Conferència “El nucli urbà medieval i modern de Girona: Santa Caterina (el Gironès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 19 d’abril 2006

Conferenciant: Lluís Palahí
Moderadora: Anna Oliver

Les excavacions a l’entorn del vell hospital de Santa Caterina han permès conèixer l’evolució històrica i urbanística d’una part de la ciutat de Girona. S’han posat al descobert les restes de part d’un barri menestral de la ciutat, edificat a la segona meitat del segle XIII i habitat fins a mitjan segle XX, moment en què fou enderrocat per obrir un nou carrer.

| Vegeu article |