Tribuna d’Arqueologia 2006 “Can Gambús (Sabadell, Vallès Occidental)”

Conferència “Can Gambús (Sabadell, Vallès Occidental)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 1 de febrer de 2006

Conferenciants: Jordi Roig , Joan Manuel Coll, Pere Lluis Artigues, Pilar Bravo i Emiliano Hinojo
Moderador: Ramon Ten

Els treballs previs a la urbanització han posat al descobert un complex arqueològic excepcional, amb més de 1.000 estructures del Neolític antic, mitjà i final, de l’edat del bronze i l’edat del ferro, i d’èpoques ibèrica, romana, antiguitat tardana, medieval i moderna. Tots aquests períodes aporten testimonis excepcionals per a la recerca històrica.

Vegeu | article 1| | article 2 |