Can Gambús (Sabadell, Vallès Occidental)

| Vegeu article Can Gambús 1||Vegeu article Can Gambús 2 |

Conferència: 1 de febrer de 2006

Autors: Jordi Roig , Joan Manuel Coll, Pere Lluis Artigues, Pilar Bravo i Emiliano Hinojo
Moderador: Ramon Ten

Els treballs previs a la urbanització han posat al descobert un complex arqueològic excepcional, amb més de 1.000 estructures del Neolític antic, mitjà i final, de l’edat del bronze i l’edat del ferro, i d’èpoques ibèrica, romana, antiguitat tardana, medieval i moderna. Tots aquests períodes aporten testimonis excepcionals per a la recerca històrica.