La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació

Volum de les actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria que el Col·lectiu d’Investigació Prehistòrica i Arqueològica del Garraf (CIPAG) va celebrar a Begues el desembre de 2008, amb motiu del 30è aniversari de l’inici de les excavacions a la Cova de Can Sadurní i a les Mines de Can Tintorer, i de l’inici de la investigació arqueològica al Garraf.

El volum inclou un gran nombre d’articles sobre les excavacions i les recerques arqueològiques realitzades al llarg dels anys a l’àrea del Garraf-Ordal, i ha estat coordinat per Anna Blasco, Manuel Edo i Maria Josefa Villalba, tres pioners de les excavacions arqueològiques científiques al Baix Llobregat i que han centrat la seva recerca principalment en aquesta àrea geogràfica.

Per tenir més informació sobre la publicació i sobre la prehistòria del Garraf, podeu escoltar l’entrevista amb el president del CIPAG, Manuel Edo, feta en el programa Entitats de Ràdio Begues, amb motiu de la presentació d’aquest llibre el passat 20 de març a la Masia de Can Sadurní.

| Per a més informació, cliqueu aquí |

A continuació es presenten els diferents articles que es poden trobar en aquest volum de les jornades:

BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). (2011). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

MARTÍN, Araceli; MIRET, Magí. (2011). “Més d’un segle de recerques prehistòriques al massís de Garraf”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 167-186. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

GÁMEZ, Desiré; ANGELET, Carme; TORRADES, Pau; LLORENS, Ferran. (2011). “Evolució de la línea de costa del Delta del Llobregat durant l’Holocè (Epipaleolític – actualitat)”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 187-191. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

DAURA, Joan; SANZ, Montserrat; ALLUÉ, Ethel. (2011). “Paisatges plistocens al massís del Garraf a partir del registre bioarqueològic”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 193-210. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

DAURA, Joan; SANZ, Montserrat. (2011). “Els jaciments de grans vertebrats quaternaris a Begues”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 211-219. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

ANTOLÍN, Ferran; BUXÓ, Ramon; MENSUA, Carme; PIQUÉ, Raquel. (2011). “Vegetació i aprofitament de recursos forestals al Garraf durant la Prehistòria”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 221-226. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

FULLOLA, Josep M.; GARCIA-ARGÜELLES, Pilar; MANGADO, Xavier; MEDINA, Bàrbara. (2011). “Paleolític i epipaleolític al Garraf-Ordal. On érem i on som…”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 227-243. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

SANZ, Montserrat; DAURA, Joan; SUBIRÀ, M. Eulàlia; JULIÀ, Ramon; QUAM, Rolf; FULLOLA, Josep M.; ARSUAGA, Juan Luis. (2011). “La mandíbula de neandertal de la cova del Gegant (Sitges, Garraf)”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 245-251. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

SANZ, Montserrat; DAURA, Joan; FULLOLA, Josep M.; RODRÍGUEZ, Rosa; JULIÀ, Ramon. (2011). “La seqüència plistocena del Garraf: la cova del Rinoceront (Castelldefels, Baix Llobregat)”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 253-258. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

CAMARÓS, Edgard. (2011). “Caracterització de l’aprofitament animal durant el Paleolític mitjà a la costa del Garraf: breus apunts”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 259-264. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

VAQUER, Jean; LEA, Vanessa. (2011). “Diffusion et échanges au Néolithique en Méditerranée nord-occidentale”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 265-291. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

VILLALBA, M. Josefa; EDO, Manuel; BLASCO, Anna. (2011). “Les mines neolítiques de Can Tintorer. Una relectura trenta anys després”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 293-333. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

VILLAR, Vàngelis; RUIZ, Jordi; SUBIRÀ, M. Eulàlia. (2011). “La població de la Mina 8 dins el context miner de Can Tintorer”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 335-340. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

ANTOLÍN, Ferran; BUXÓ, Ramon. (2011). “L’agricultura al massís del Garraf al llarg del Neolític”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 341-346. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

BORRELL, Ferran; GÓMEZ, Anna; MOLIST, Miquel; TORNERO, Carles; VICENTE, Oriol. (2011). “Implantació, consolidació i desenvolupament de les societats agrícola-ramaderes al terç meridional de la Serralada Litoral catalana: la cova de Sant Llorenç (Sitges, Garraf)”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 347-357. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

BALAGUER, Paz; HINOJO, Emiliano; OLIART, Camila; SORIANO, Ignacio. (2011). “Dinàmica d’ús de la Cova de la Pesseta (Torrelles de Foix, Alt Penedès) entre el V – II mil·lenni cal ANE. Primers resultats”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 359-365. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

PETIT, M. Àngels; LÓPEZ CACHERO, F. Javier. (2011). “De la fi del Neolític a l’Edat del Bronze en el Garraf-Ordal”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 367-385. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

MARTÍNEZ, Pablo; EDO, Manuel. (2011). “Tradicions funeràries a Garraf durant el III mil·lenni a.C.”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 387-409. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

CEBRIÀ, Artur; MORALES, Juan Ignacio; OMS, F. Xavier; PEDRO, Mireia; SOLÉ, Àlex; SUBIRÀ, M. Eulàlia. (2011). “La Cova Foradada (Calafell, Baix Penedès), la problemàtica de la convivència en el registre d’inhumacions i cremacions durant la prehistòria recent”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 411-419. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

GÓMEZ, Anna; TORNERO, Carles; SAÑA, Maria; MOLIST, Miquel. (2011). “La cova de les Agulles: un espai sepulcral entorn el III mil. Cal ane al massís de l’Ordal”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 421-428. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

BLASCO, Anna; TARRÚS, Josep. (2011). “El dolmen d’Ardenya en el context del megalitisme català (Begues, Baix Llobregat)”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 429-440. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

MESTRES, Josep; MOLIST, Núria; FARRÉ, Jordi. (2011). “L’ocupació durant el Calcolític i l’Edat del Bronze a Sant Miquel d’Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès)”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 441-451. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

MARTÍNEZ, Pablo; CASTELLÀ, Albert; EDO, Manuel. (2011). “Cova de Can Figueres. Primers resultats”. A: BLASCO, Anna; EDO, Manuel; VILLALBA, Maria Josefa (coord.). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació. Milano: Hugony Editore. p. 453-465. (Col·lecció Actes). Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues del 5 al 7 de desembre de 2008.

FAUS TEROL, Eduard. (2010). “Nuevos materiales líticos localizados en el yacimiento solutrense al aire libre del Pinaret dels Frares (Albaida, València). Inventario total de su industria lítica”. Alberri. Quaderns d’investigació del Centre d’Estudis Contestans. Cocentaina: Centre d’Estudis Contestans. Núm. 20, p. 11-41.