Tribuna d’Arqueologia 1996-1997

| Vegeu publicació |

El llibre de recull anual del cicle 1996-1997 de la Tribuna d’Arqueologia presenta els següents articles:

Primeres pàgines i sumari

Presentació. 15 anys de Tribuna d’Arqueologia p7
Ramon Ten i Carné, cap del Servei d’Arqueologia

Noves localitats amb mamífers fòssils en el miocè de la Conca del Vallès-Penedès p9
Jordi Agustí i Àngel Galobart (Institut de Paleontologia M. Crusafont)

El jaciment romà del Morè (Sant Pol de Mar, Maresme), un centre productor de vi laietà p23
Esther Gurri i Eduard Sánchez (Arqueociència)

Noves intervencions a la vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès) p35
Francesc Tarrats, Ester Ramon, Josep M. Macias

Intervenció arqueològica a la carretera de Soses a Aitona. 1994 p57
Josep Benseny

Les intervencions arqueològiques a l’autopista A-16: valoració de conjunt p67
Jordi Morer i Antoni Rigo (Codex), Eulàlia Barrasetas (Arqueociència)

Intervencions arqueològiques a la part alta de Tarragona p99
Pere Gebellí i Lluís Piñol (Universitat Rovira i Virgili)

La vil·la romana de Sant Amanç de Viladés (Rajadell, Bages) p117
Albert Martín (Arqueociència)

Índex de Tribuna d’Arqueologia de 1982-1983 a 1996-1997
Sumaris p131
Autors p141
Jaciments p149
Localització geogràfica p153
Cronologia p156
Tipus genèric de jaciments p156
Món funerari p157
Estudis del territori p157
Etnoarqueologia p157
Estudis pluridisciplinars p157
Arqueologia experimental p157
Gestió del patrimoni p157