Tribuna d’Arqueologia 1983-1984

| Vegeu publicació |

El llibre de recull anual del cicle 1983-1984 de la Tribuna d’Arqueologia presenta els següents articles:

Estat actual del coneixement de la Prehistòria a la vall del MontSant (Priorat, Tarragona) p7
Josep M. Fullola

Excavacions a la vil·la romana de Vilauba (Camós, Girona) 1979-1983 p15
Assumpta Roura, Simon Keay

L’espectroscòpia aplicada a l’arqueologia p19
Emma Rauret i Dalmau

Darreres excavacions arqueològiques a la ciutat de Baetulo (Badalona): Les excavacions a Baetulo 1975-1984 p27
Pepita Padrós i Martí

L’excavació de «El Clos de la Torre Vella» p31
Xavier Aquilué i Abadias

Algunes reflexions sobre els resultats de deu anys de treball arqueològic a Baetulo p33
Josep Guitart i Duran

La interrelació de l’arqueologia i la pedologia: El jaciment de la Fonollera (Torroella de Montgrí) p39
Ramon Vallejo, Enriqueta Pons i Brun (amb la collaboració de F. Canalias, R. Pons i A. Toledo)

Problemes d’urbanística a la ciutat romana de Clunia (Burgos), després de les últimes campanyes d’excavació p47
Pere de Palol

Venta Micena: un dels jaciments humans més antics d’Europa p53
Josep Gibert i Clols

El edificio octogonal, tardorromano, de Valdetorres de Jarama (Madrid) p59
Luis Caballero Zoreda

Novedades en la prehistoria del Alto Aragón p71
Vicente Baldellou

L’influenza orientale nell’Etruria e Lazio nell Orientalizzante e il suo significato p83
Annette Rathje

Excavacions a la cova del Frare (Matadepera, Vallès Occidental), Dinàmica ecològica, seqüència cultural  i cronologia absoluta p91
Araceli Martín, Anna Biosca, M.° Josep Albareda

Castell Formós, un palau àrab a Balaguer (La Noguera) p105
Francesc Tuset, Josep Giralt