Noves dades sobre el poblament paleolític a les comarques del Baix Llobregat i el Garraf

| Vegeu article |

Conferència: 20 de febrer de 2008

Autors: Joan Daura i Montserrat Sanz
Moderador: Rafael Mora

L’actual recerca arqueològica està posant al descobert un registre inèdit fins al moment en restes d’indústria lítica, fauna i fòssils humans del Plistocè Mitjà i Superior. Les coves del Rinoceront, del Gegant, del Coll Verdaguer, les dolines de les Alzines i les Terrasses dels Canyars són jaciments singulars que permeten establir un model regional.