L’excavació del Carrer del Pont, 23 (Torelló, Osona): un exemple d’arqueologia protoindustrial

|Vegeu article|

Conferència: 6 de maig de 2009

Autors: Judit Vico i Jordi Amorós
Moderador: Eusebi Casanelles

Les restes d’una tintoreria de la llana, dels segles XVII-XIX documentades al nucli urbà de Torelló, tenen un gran interès patrimonial en el camp de l’arqueologia industrial, tant pel seu estat de conservació com pel coneixement que proporcionen d’una activitat protoindustrial molt arrelada en aquesta part de Catalunya. Per aquests motius, s’ha inclós al cicle de conferències com a exemple de l’arqueologia protoindustrial.