Tribuna d’Arqueologia 2009 “L’aqüeducte del pont de les Caixes i Centcelles (Constantí, Tarragonès)”

Conferència “L’aqüeducte del pont de les Caixes i Centcelles (Constantí, Tarragonès)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 11 de març de 2009

Conferenciant: Josep Anton Remolà
Moderador: Francesc Tarrats

L’ensulsiada de part d’un mur de maçoneria del pont de les Caixes ha permès descobrir l’existència d’un aqüeducte d’època romana, excepcionalment ben conservat i relacionat amb Centcelles. Aquest, havia quedat emmascarat per les reformes del segle XV, quan es va aixecar la cota de la conducció d’aigua per al funcionament dels molins.

| Vegeu article |