L’aqüeducte del pont de les Caixes i Centcelles (Constantí, Tarragonès)


|Vegeu article|

Conferència: 11 de març de 2009

Autor: Josep Anton Remolà

Moderador: Francesc Tarrats

L’ensulsiada de part d’un mur de maçoneria del pont de les Caixes ha permès descobrir l’existència d’un aqüeducte d’època romana, excepcionalment ben conservat i relacionat amb Centcelles. Aquest, havia quedat emmascarat per les reformes del segle XV, quan es va aixecar la cota de la conducció d’aigua per al funcionament dels molins.