Tribuna d’Arqueologia 2008-2009 “La necròpolis jueva de Roquetes (Tàrrega, l’Urgell)”

Conferència “La necròpolis jueva de Roquetes (Tàrrega, l’Urgell)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 2 d’abril de 2008

Conferenciants: Anna Colet, Josep Muntané i Jordi Ruiz
Moderador: Jordi Casanoves

Durant el 2007 s’ha excavat gran part de la necròpolis de Les Roquetes, amb més de 200 individus enterrats. L’estudi documental previ i les restes materials aparegudes fan possible la identificació del jaciment com el fossar dels jueus de Tàrrega. La necròpolis presenta fosses individuals i col·lectives.

| Vegeu article |