Les excavacions arqueològiques al solar de l’antic I.E.S. del Carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)

|Vegeu article|

Conferència: 6 de febrer de 2008

Jordi Diloli, Aleix Gonzalez, Jordi Vila i David Bea
Moderador: Joan Martínez

Els treballs realitzats entre 2006 i 2007 per un equip del Seminari de Protohistòria de la URV han permès documentar diverses fases de l’evolució urbana d’aquesta zona del nucli antic de la ciutat de Tortosa, entre els segles IV i XVIII dC.